Du finner menneskets ondskap i hender som dreper og i hender som toer seg. Det må vel være lærdommen av boken Shake Hands with the Devil, av Romeo Dallaire. Sommeren 1993 fikk general Romeo Dallaire et oppdrag fra den kanadiske forsvarsledelsen. Han var blitt utnevnt for leder av FN-styrkene i Rwanda som hadde som oppdrag […]