1. feb 2011

Wilfred Thesiger: The Marsh Arabs

Skrevet av kl. 8:44 pm i kategorien Thesiger, Wilfred

I perioden 1951 til 1958 besøkte eventyreren Wilfred Thesiger det som den gang var enorme sumpområder i det sørlige Irak. Her ble han kjent, og etter hvert venner, med menn fra mange av de ulike folkegruppene som gikk under betegnelsen «sumparabere». Disse folkegruppenes liv var styrt av og basert på de ressursene som sumpvannet og naturen rundt kunne gi.

Hus og båter bygget av siv tålte klimaet godt og var raskt gjort å sette opp. Bygningene kunne være av imponerende størrelse. I boka gjengis noen av Thesigers bilder av disse imponerende konstruksjonene, og assosiasjonene går i retning av Europas katedraler. Kunstige øyer ble også bygget for å huse mennesker og dyr. Redskapene som ble brukt var få og enkle, men ga utrolige resultater.

Thesiger reiste sammen med det som etter hvert ble en liten, tett og sammensveiset gjeng, hovedsaklig med tradisjonelle kanoer. Han bodde som en av dem, deltok i deres feiringer og prøvelser, mistet nære venner i ufred og ulykker, og bidro med enkle, og også noen kompliserte, legetjenester med bakgrunn i kunnskaper og erfaringer han hadde opparbeidet seg gjennom mange års reise.

The Mars Arabs er en svært interessant bok om livet blant folkegrupper som i dag ikke lenger finnes, ihvertfall finnes ikke deres livsform lenger. Sumpene hvor de såkalte «sumparaberne» hadde levd i årtusener, er siden 1950-tallet blitt drenert og gjort om til tørt land. Sumpene finnes ikke mere. Det å vite dette når boka leses gir Thesigers skildringer en ekstra dimensjon, og bidrar til en ettertenksomhet over hva det vi kaller «framskritt» kan medføre. Vi ser dette i mange land også i dag. Eldgamle tradisjonelle levesett blir erstattet med by og slumliv for millioner av mennesker. Forskjeller mellom ulike land viskes til dels ut, og gammle kulturer forsvinner.

The Marsh Arabs er slik er nesten unik bok med det innblikket den gir i en kultur og et levesett som ikke lenger er. Jeg skriver «nesten» fordi Gavin Young reiste i Thesigers fotspor et par tiår etter, men det er en annen historie.

Om det er god litteratur? Både ja og nei. Thesiger har fått mange hedersbevis og priser for sine bøker. Så også for denne. Men det er like fullt en bok det er litt tungt å komme seg gjennom. Korte kapitler er tidvis en velsignelse, for Thesiger skriver til tider veldig detaljert og teknisk om forhold som, etter min smak, gjerne kunne vært omtalt med færre ord. Men det ville nok gitt et veldig annerledes innblikk i sumparabernes liv og Thesigers opplevelse av det.

Det er uansett en bok som jeg føler meg beriket av å ha lest. Jeg har lært og tenkt (og nei, brodern, jeg skryter ikke… 😉 ). Og det kan jeg ikke si om alle bøker jeg har lest. Anbefales altså. Med måte.

Sidetall: 220
Forlag: Penguin Travel Library
ISBN: 0-14-00-9512-8
Utgivelsesår: 1967 (min utgave er et nytrykk fra 1983)

Share on Facebook
Forrige artikkel:
Uke 4: Sitatet – The Titian Committee
Neste innlegg:
Uke 5: Sitatet – The Hippopotamus
 

Ingen kommentarer

Adressesporing | RSS for kommentarer

Legg inn en kommentar

CommentLuv badge