Innlegg

Må Jack Bauer noen gang?

/
Min sønn Poden stilte et oppmerksomt spørsmål ved middagen…