Innlegg

Ooo, for ein deilige by

/
Me e så heldige her i Stavanger, for me e så dejlige her i…