Innlegg

Fra skisseboka

Et bilde er ikke ferdig før de er ferdig. Denne formuleringen vil jeg siteres på hvis den blir brukt. Så sann er den nemlig, og den er spesielt sann når det gjelder bilder.

Som forrige post viste, var min bror fotografen og jeg på fotosafari på Jæren og resultatet så jo akkurat så bra ut som jeg hadde håpet. Sannheten er derimot at rett inn i kameraet så var ikke resultatet så lovende. Men etter en runde i Aperture var det mer å se på.

Til venstre ser dere en jpeg-versjon av et par av originalene, til høyre versjoner av de ferdige bildet bearbeidet i Aperture.

Så er det bare å håpe at bearbeidingen faktisk er bedre enn originalen…..

Resten av originalbildene finner dere forøvrig på Smugmugsidene til min bror fotografen og meg.