Innlegg

Raban

Jonathan Raban: Arabia - A Journey through the Labyrinth. En alternativ gjennomlesing

Med utgangspunkt i den arabiske "invasjonen" av London på slutten av 70-tallet, en invasjon som sammenfaller med oljeboomen disse landene opplever på denne tiden, bestemmer Jonathan Raban seg for å reise til et knippe arabiske land for å…