Innlegg

Jonathan Raban: Arabia – A Journey through the Labyrinth. En alternativ gjennomlesing

Med utgangspunkt i den arabiske «invasjonen» av London på slutten av 70-tallet, en invasjon som sammenfaller med oljeboomen disse landene opplever på denne tiden, bestemmer Jonathan Raban seg for å reise til et knippe arabiske land for å skaffe seg et annerledes bilde av disse menneskene enn det fordomsfulle inntrykket han får ved å se de flytte inn i britiske forsteder og kjøpesentre.
Les mer