Innlegg

Blog Action!

bad.jpg

En liten utfordring og påminnelse på morrakvisten. I dag er det Blog Action Day . Jeg skrev om dette forrige uke, så det er ingen grunn til å gjenta det jeg skrev da. Men utfordringen er herved gitt, og jeg minner om at temaet for årets Blog Actin Day er Fattigdom.


This post is part of Blog Action Day 08 – Poverty

Fattigdommen på vei ned og opp

pop_fea_dimofpov_fig4.jpg

I morra skal jeg undervise om fattigdomsåsaker. I det jeg skriver dette. vet jeg enda ikke helt hva det skal bli. For hvordan skal man kunne snakke om et så stort tema på 45 minutter. og hvordan gjøre det på en meningsfull måte kl. halv ti en mandag morran?

Det som likevel slår meg, er at det er færre fattige i verden i dag enn for 25 år siden. I 1981 var det 1,5 milliarder ekstremt fattige, dvs. mennesker som lever på under 1$ dagen, eller sagt på en annen måte: Ikke er i stand til å sørge for det nødvendigste til daglig oppholdelse. I 2001 var det 1.1 millarder fattige.

I 1981 var vi fire milliarder mennesker. i dag er vi over 6 milliarder. Både i antall og i proseter er opplever vi altså en drastisk reduksjon av ekstrem fattigdom.

I Afrika har antall fattige økt fra 150 millioner til 300 millioner. Folketallet i Afrika sør for Sahara har i samme periode vært omtrent på status quo.

Kartet du ser viser utbredelsen av ekstrem fattigdom. De brune flekkene på kartet er de områdene mest størst utbredelse av fattige. De grå områdene har ikke statistikk. men deler av Afrika hører definitivt med i den brune verden.

En slags konklusjon er at det går rette veien. Antall fattige reduseres, den ekstreme fattigdommen er konsentrert om relativt få områder. Målet om å nå et av Tusenårsmålene burde være innen rekkevidde – om ikke i 2015, så i hvert fall ikke så veldig senere: En halvering av den ekstreme fattigdommen i verden.

Det ser ikke så mørkt ut som vi blir fortalt, men det er mørkt nok for de som henger etter.