Innlegg

Beduinjentas blikk

/
I det som best kan beskrives som en leir av midlertidig karakter,…