Arkiv for 27. april 2008

27. apr 2008

Daniel Kehlmann: Measuring the World

Skrevet av i kategorien Kehlmann, Daniel

Daniel Kehlmann: Measuring the WorldI Measuring the World følger vi Carl Friedrich Gauss og Alexander von Humboldt, to tyske vitenskapsmenn som gjennom sitt arbeid på 1700-tallet sterkt har bidratt til vårt verdensbilde. To diametralt motsatte personligheter, men begge like eksentriske. Humboldt, en oppdagelsesreisende som ikke skydde noe for å måle, registrere og stadfeste alskens merkverdige fakta i «den nye verden». Gauss, hans rake motsetning, holdt seg mest mulig på stedet hvil, og brukte matematikk for å trekke slutninger om vår fysiske verden.

Les videre »

Share on Facebook

7 kommentarer