Arkiv for juli, 2012

22. jul 2012

Har blogging litterære kvaliteter? Paul Theroux og litterær skravling

Skrevet av i kategorien - Egne skriverier

(Først publisert på Verden og vestkysten)

Litteratur eller skravling?
Er blogging litteratur,  eller er det tekstlig skravvel uten verdi?

Jeg har vært i skrivemodus for tiden, og har brukt de siste to ukene til å legge siste hånd på verket på en serie artikler til en bok som noen av oss kommer til å gjøre tilgjengelig i løpet av august. Det har vært en omstendelig prosess som har vart i snart to år nå, med stadige skriveøkter, skriveverksteder, tilbakemeldinger, omskrivinger, justering av innhold, struktur og språk. Det har vært en prosess der hvert ord har blitt veid, hvor hvert avsnitt har blitt vurdert nøye, og det som ikke har holdt mål har blitt kassert.

Les videre »

Share on Facebook

12 kommentarer