Tag Archive for: Fred Oguttu

Razzle-Dazzle

En ny artikkel fra Fred i Nairobi. Jeg anbefaler den! Fred Oguttu er miljøarbeider i Maisha Mema-stiftelsen i Soweto Township i Nairobi. Han er utdannet arkitekt fra universitet i Nairobi. Fred har besøkt Solborg Folkehøgskole i Stavanger…

En skribent fra Kenya

Fred er en sosialarbeider og en god venn i Nairobi. Som leder av klubbarbeidet i Maisha Mema opplever han den harde hverdagen i Soweto-slummen på kroppen. Men i disse dager er det ikke snakk om hverdager i Nairobi. Valget har forstyrret balansen,…