8. apr 2008

Jonathan Raban: Passage to Juneau

Skrevet av kl. 10:49 pm i kategorien Raban, Jonathan

Jonathan Raban: Passage to JuneauI sin egen seilbåt følger Jonathan Raban i denne boka den tradisjonelle kystfiskerferden fra Seattle til Juneau i Alaska – en ferd som muligens kan sammenlignes med ferden mot Lofotfisket i Norge. Med på sin enslige ferd har han en stor mengde historisk litteratur om vann, land og kulturer han kommer i kontakt med på sin seilas.

Store deler av ferden følger Raban samme lei som George Vancouver fulgte med skipene Discovery og Resolution da han i årene 1791-95 utforsket vestkysten av Nord-Amerika på oppdrag av kong Georg III.

Rabans skildringer drar veksler på beskrivelsene som Vancouver og hans mannskap gjorde på sin ferd, og vever dette historiske materiale inn i sin egen fortelling på en mesterlig måte, ulik noe annet jeg har lest. Et eksempel er ferden gjennom Clarence Strait:

Following Discovery, I ran up Clarence Strait, close to the mountainous rock-strewn shore of the Cleveland Peninsula. The names on the chart reflected Captain Van’s drift of thought that August, as he claimed the wilderness for the House of Hanover. He named the Continental Shore New Hanover, though the title failed to stick.

The water on which I was motoring was the most spacioius of [various channels], which…in honour of His Royal Highness Prince William Henry, I have called THE DUKE OF CLARENCE STRAIT; it is bounded on the eastern side by the Duke of York’s islands, part of the continent about Cape Caamano, and the isles de Grevina. Its western shore is an extensive tract of land, which (though not visible to us) I have reason to believe is much broken, and divided by water, forming as it were a distinct body in the great archipelago. This I have honoured with the name of THE PRINCE OF WALES ARCHIPELAGO.

Cloistered in his private quarters, in unhappy exile from the social life of the main cabin, Vancouver kept lordly company in the pages of The royal Kalendar. By the end of the voyage, he had bespattered the coast with viscounts, earls and dukes. The great families of eighteenth-century England – the Spencers, Portlands, Binghams, Cokes, Lucans, and many others – still grace the windy capes and ice-cluttered inlets of Alaska with their names.

Også annen litteratur om vestkysten og indianerne som befolket denne delen av Nord-Amerika danner rammene for ferden. I tillegg benytter han urfolkets og den hvite manns ulike former for kunst for å filosofere seg gjennom inntrykkene som han får i løpet av ukene og månedene han er underveis.

Rabans språklige evner er helt utrolige. Med sine ord makter han å fange sanseinntrykk som for de fleste andre ikke lar seg beskrive. Hans humor er underfundig og kunnskapsrik, og han deler inderlig personlige opplevelser med leseren uten å trå over i billig selvutlevering – en vanskelig balansegang. Til og med opplevelsene av så vanskelige forhold som sin fars bortgang og havariet av sitt eget ekteskap skildres uten å havne i en emosjonell smørje – selv om han er farlig nær når det gjelder sistnevnte. De tenkte samtalene som Raban fører med sin nylig avdøde far er fulle av humor og kjærlighet. Et eksempel:

He had become my Genie of the Lamp. I could summon him at will. As the level in the bottle of vile wine sank – plenty fast enough for two – I was argufying with my father about Port Simpson as if it were a troubled parish. The night was loud with voices, footsteps, engines, the squishing of fenders against the dock, the road-drill sound of the generator on a big purse-seiner (no bedtime for fishermen during opening). Sprawled on the settee, evading unwashed dishes in the sink, I became aware that my lips were moving as I phrased my thoughts. I was talking to a ghost. I supposed that I’d go on argufying with him until my own time came to die, and that this was as close as people ever really came to enjoying a life after death.

Passage to Juneau er en svært personlig og fascinerende – nesten fangende – reiseskildring, både i det ytre og det indre rom. Det er den andre boka jeg har lest av Raban, og garantert ikke den siste.

Forlag: Picador
ISBN: 0-330-34629-6
Utgivelsesår: 1999

Share on Facebook
Forrige artikkel:
Tilbake i drift
Neste innlegg:
Maj Sjöwall & Per Wahlöö: Det lukkede rom
 

Ingen kommentarer

Adressesporing | RSS for kommentarer

Legg inn en kommentar

CommentLuv badge